Organisatiescan

Streven naar efficiency en effectiviteit

Organisaties staan nooit stil; ze veranderen mee met de maatschappelijke en economische bewegingen. Daarbij dient voortdurend gestreefd te worden naar efficiënte en effectieve processen. Een dergelijke efficiëntieslag gebeurt bij voorkeur in combinatie met een analyse van de bezettingssamenstelling en afdelingsprofielen.

Organisatie-analyse

Interim Masters licht uw organisatie door op analogieën tussen processen en functies. Wij doen concrete voorstellen op het gebied van werkprocessen, functieprofielen en functieomschrijvingen. Wij realiseren handreikingen om uw afdelingen zodanig in te richten, dat uw gehele organisatie slagvaardiger en klantgerichter te werk gaat.

Pragmatische aanpak van Interim Masters

Geen dikke rapporten of algemene standaard-terminologie maar een pragmatische aanpak, advies en implementatie. Maatwerk in mensenwerk.

Neem voor een oriënterend gesprek contact op met Interim Masters

Interim Masters 190